Näringsliv i Landskrona

I Landskrona arbetar kommun och näringsliv tillsammans för att skapa förutsättningar för ett starkt och bra företagsklimat.


I Landskrona arbetar kommun och näringsliv tillsammans för att skapa förutsättningar för ett starkt och bra företagsklimat. Detta sker genom kommunens eget näringslivbolag, Invest in Landskrona. Möten och utbyte mellan näringslivet och kommunen sker vid informella sammankomster, de s.k. pyttluncherna vilka alltid är fullbokade. På så sätt hålls kommunikationen levande mellan kommun och näringsliv vilket skapar ett ännu bättre näringslivsklimat.Önskar du etablera dig i Landskrona så kontakta Invest in Landskrona, kommunens näringslivsbolag.Att den ekonomiska tillväxten i Landskrona är allt bättre under senare år visar oberoende mätningar. Detta har gjort att ett flertal nyetableringar skett. En framtidsbransch är livsmedel där senaste nyetableringen är Oatly med sina unika produkter baserade på havre. Andra välkända företag inom livsmedel är Santa Maria (kryddor), Gottfrids Chark och SP-Chark för att nämna ytterligare några. Andra välkända företag i Landskrona är Boliden, Bosab, City Gross, Fehco, Landskrona Hamn, Parajett och Unisport.Några företag i staden har också internationell anknytning. Ett av dessa är Faiveley Transport Nordic AB (tidigare SAB Wabco) som hör till Faiveley Group och utvecklar bromssystem för tåg. Ett annat internationellt bolag med världsrykte är Haldex AB som är en sammanslagning av tre svenska bolag 1985. Företaget är idag representerat i 17 länder världen över. Omsättningen överstiger 7 miljarder svenska kronor.