Landskronas historia

Det var år 1413 som det lilla fiskeläget Södra Säby, som senare skulle bli Landskrona, fick sina stadsprivilegier av Erik av Pommern.

Det var år 1413 som det lilla fiskeläget Södra Säby, som senare skulle bli Landskrona, fick sina stadsprivilegier av Erik av Pommern. Fiskeläget låg bra till och lite mer än hundra år senare år 1549 lät den danske kungen Kristian III uppföra ett citadell i Landskrona, som den danska staden hette på den tiden. Staden hade vid denna tid ungefär 1 000 invånare.1658 intogs Landskrona av svenska trupper och staden bytte namn till Landskrona. Staden blev svensk residensstad och den svenska kungen hade planer på att göra Landskrona till en universitetsstad och ett biskopssäte i sin entusiasm över att försvenska denna del av Danmark.


I början av 1700-talet beslutades att staden skulle befästas ytterligare samt att den skulle flyttas en bit söderut vilket också skedde. Staden upplevde ett uppsving och hade i slutet på 1700-talet nu 2 000 invånare.
I mitten av 1800-talet fick staden järnvägsförbindelse (1865) och sjöfarten och industrin blomstrade. Till följd av varvsnedläggningen på 1980-talet kom Landskrona att drabbas hårt av minskade arbetstillfällen. Nu är staden i ett expansivt skede igen och det satsas mycket på näringsliv och turism.