Vramsån

Karl Jönssons väg • Gärds Köpinge

Runt om i Kristianstad finns drygt 20 besöksplatser som utgör en del av Vattenriket. Vramsån är en av dem.

Vramsån som slingrar sig fram genom Vattenriket Kristianstad är en unik syn. Den tre mil långa ån bjuder på varierad natur - från slåttermarker vid mynningen i Helge å till grönskande lövskog vid Gärds Köpinge.

Det rena vattnet är mycket rikt på syre, vilket skapar goda förutsättningar för växt- och djurliv. En höjdpunkt är när Jättemöjan breder ut sig som en äng över ån under sommarmånaderna. Omgivningarna är även hem till många fiskarter, musslor och insekter samt fåglar så som Forsärla och Kungsfiskare.

Vid den gamla badplatsen i Gärds Köpinge når ni med lätthet ned till Vramsån.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Kristianstad

Liknande aktiviteter nära Kristianstad - inom 50km

Aktuellt på Vramsån