Mosslunda

Mosslundavägen • Kristianstad

Runt om i Kristianstad finns drygt 20 besöksplatser som utgör en del av Vattenriket. Mosslunda är ett av dem.

Det var nära att den unika utmarksmiljön som är Mosslunda inte bevarades till eftervärlden. Området skulle användas som soptipp, men i sista stund räddades de sällsynta markerna.

I dag präglas Mosslunda av en betesmark, slåtteräng och lövskog. Här kan du vandra bland Sommarfibbla och Brudbröd på Höjdryggen, upptäcka det breda utbudet av orkidéarter på Rikskärret och lyssna till hackspettarna i Lövskogshagen. I omgivningarna finns dessutom flera fornlämningar så som en boplats och gravplatser med anor från Bronsåldern.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Kristianstad

Liknande aktiviteter nära Kristianstad - inom 50km

Aktuellt på Mosslunda